PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO ZAKOUPENÍ REGISTRACE NEBO SLUŽBY SPOLEČNOSTI SimpleSite

Společnost SimpleSite (vymezeno níže) vás žádá, abyste si před používáním jejích webových stránek nebo zakoupením registrace pečlivě přečetli tyto podmínky a pravidla pro zakoupení registrace a služeb webových stránek společnosti SimpleSite („Podmínky a pravidla“). Když používáte webové služby SimpleSite a souhlasíte se zakoupením registrace pro naše služby webových stránek, prohlašujete, že jste tyto Podmínky a pravidla přečetli, pochopili a přijali. Jestliže s těmito Podmínkami a pravidly nesouhlasíte, nepoužívejte prosím online produkty a služby webových stránek SimpleSite.

Aby se předešlo pochybnostem, platí tyto Podmínky a pravidla bez ohledu na to, zda k zakoupení a/nebo dodání konkrétního nákupu nebo služby dojde prostřednictvím SimpleSite nebo prostřednictvím dceřiné společnosti SimpleSite.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

123website SALB ApS (dále jen "SimpleSite")
Slåenbakken 17
DK-3460 Birkerød
CVR: 34212163
Tel: +45 33 32 17 12
E-mail: sluzbyzakaznikum@simplesite.cz

(Jestliže jste již na SimpleSite uživatelem a obracíte se na nás, uvádějte ve své e-mailové zprávě adresu vašich webových stránek na SimpleSite a zprávu nám pošlete z e-mailové adresy, kterou jste použili pro jejich vytvoření.

PLATBA

Celá platba se přímo vztahuje na registraci SimpleSite PRO nebo SimpleSite E-commerce a všechny další nákupy a funkce produktů, které patří do této registrace. Popis nakupované registrace, její cena a délka platnosti jsou uvedeny v době zakoupení.

Vaše registrace SimpleSite PRO nebo SimpleSite E-commerce je nastavena na automatické obnovování za běžnou cenu registrace, aby se zajistilo, že vaše webové stránky budou online bez přerušení a že nevyprší jejich platnost. Znamená to, že pokud automatické prodloužení v souladu s podmínkami uvedenými níže nezrušíte, bude vám automaticky odepisována platba 10 dnů před datem vypršení registrace PRO nebo E-commerce.

Službu automatického obnovení můžete zrušit, kdykoliv jste přihlášeni na SimpleSite. Nejzazší datum, kdy můžete zrušit automatické obnovení a vyhnout se dalším platbám, je 10 dní před datem vypršení předplatného vašich webových stránek.

Název domény pro webové stránky SimpleSite si mohou zakoupit pouze držitelé platné registrace typu SimpleSite PRO.

Pokud nebudeme moci vaši registraci obnovit automaticky, budeme vás o tom informovat e-mailem 10 dnů před vypršením vaší registrace PRO nebo E-commerce. Pak budete požádáni, abyste se přihlásili na SimpleSite a provedli platbu na další období registrace.

Můžete zkontrolovat své dřívější platby a vytisknout faktury, když jste přihlášeni na SimpleSite.

PRODUKTY, SLUŽBY A PŘÍSTUP

Zákazníci společnosti SimpleSite mohou získat přístup na platformu SimpleSite PRO a/nebo E-commerce, jakmile společnost SimpleSite zaznamená platbu za registraci. Když je provedena platba pomocí online platebních systémů, např. platební kartou, budete mít okamžitý přístup, jakmile dojde k ověření vaší platby. U jiných typů plateb může trvat několik dnů, než dojde k povolení přístupu.

Držitelé registrace SimpleSite PRO a E-commerce mají právo registraci zrušit do 14 dnů od zakoupení. Jestliže v průběhu těchto 14 dnů použijete službu nebo produkt, ztrácíte právo na zrušení ve lhůtě 14 dnů.

Zákazníci SimpleSite E-commerce mají také možnost v průběhu této 14 denní lhůty na zrušení přejít na registraci SimpleSite PRO.

Nárok na kompenzaci nemůže překročit původní cenu registrace typu PRO nebo E-commerce. Upozorňujeme, že zakoupený online produkt je určen pouze pro použití ze strany zákazníka a nesmí být sdílen, zapůjčen pomocí sdílení hesla, převeden, znovu prodán nebo jakýmkoli jiným způsobem opakovaně distribuován žádným třetím stranám.

Společnost SimpleSite si v takovém případě a/nebo pokud zjistí, že třetí strany používají propagační nabídky s cílem dosažení nepovoleného zisku nebo provize, vyhrazuje právo pozastavit a/nebo ukončit každý nákup online produktů.

Společnost SimpleSite nezaručuje dostupnost služby a nemůže být odpovědná v případě jakékoli odstávky („odstávka“ znamená období nedostupnosti nebo omezené dostupnosti online služby společnosti SimpleSite) nebo problémů s přistoupením ke službě, které mohou čas od času nastat v důsledku aktualizací nebo údržby. Dále společnost SimpleSite neodpovídá za jakoukoli odstávku způsobenou poskytovateli třetích stran, poskytovateli internetu atd. nebo za odstávku způsobenou vyšší mocí.

Společnost SimpleSite má právo převést bez vašeho výslovného předchozího souhlasu registraci v celém rozsahu na jiného poskytovatele (povinného službou). V takovém případě vás společnost SimpleSite nejméně patnáct (15) dní před datem převodu na převod upozorní. Během této lhůty máte možnost registraci zrušit.

STÍŽNOSTI

Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím našeho zákaznického servisu, zašlete nám prosím znovu svou stížnost zahrnující také odpověď našeho zákaznického servisu a uveďte důvod, proč s jejich rozhodnutím nesouhlasíte. Stížnost zašlete na complaint@SimpleSite.cz.

Abychom Vám mohli co nejlépe pomoct, žádáme Vás, abyste svou stížnost zaslali ze stejné e-mailové adresy, ze které jste kontaktovali náš zákaznický servis. Vezměte prosím na vědomí, že naše reklamační oddělení přijme pouze případy, které již byly zodpovězeny naším zákaznickým servisem. Veškeré další dotazy budou předány zákaznickému servisu na sluzbyzakaznikum@SimpleSite.cz Odpověď reklamačního oddělení obdržíte do 3 pracovních dnů.

Pokud jste občanem EU a máte pocit, že naše služby nesplnily vaše očekávání, můžete si rovněž stěžovat na webových stránkách úřadu pro elektronické online řešení sporů v mezinárodním prostředí - EU's Online Dispute Resolution - http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU SPOLEČNOSTI SimpleSite

Tímto souhlasíte, že budete službu používat pouze striktně v souladu s těmito Podmínkami a pravidly, a zejména s tím, že v souvislosti s vytvořením vaší registrace a vašich webových stránek SimpleSite poskytnete přesné a úplné informace.

UPOZORNĚNÍ: Váš produkt SimpleSite je poskytován za absolutní podmínky, že nebude používán ke zveřejňování nebo na podporu urážlivého obsahu jakéhokoli druhu. To zahrnuje mimo jiné nevyžádané zasílání obchodních e-mailů, hromadné zasílání e-mailů, hanlivý text, šíření internetových virů, červů, trojských koní a další destruktivní činnost, pornografii, obsah pro dospělé, nebezpečné pronásledování nebo urážky. Zaručujete se, že při používání produktu nebo služby nebudete porušovat žádné zákony. Veškerý obsah, který společnost SimpleSite na základě vlastního uvážení vyhodnotí jako urážlivý, bude ihned a bez upozornění vymazán bez ohledu na stav registrace vašeho produktu nebo služby SimpleSite. Společnost SimpleSite nebude vracet žádnou platbu za webové stránky nebo službu SimpleSite, kde došlo ke zrušení kvůli porušení výše uvedených podmínek.

Souhlasíte, že nebudete používat produkt nebo službu společnosti SimpleSite pro vyžadování hesel a dalších osobních informací od třetích stran za žádným nezákonným nebo podvodným účelem. Souhlasíte, že se nebudete nepravdivě vydávat za jakoukoli jinou osobu nebo subjekt nebo že nebudete zavádějícím způsobem vykládat váš vztah k jakékoli osobě nebo subjektu. Souhlasíte, že nebudete předkládat nebo zasílat "spam".

Souhlasíte, že jste výhradně odpovědní za veškerý obsah (mimo jiné data, text, software, hudbu, zvuky, obrázky, fotografie, grafiku, video, zprávy, soubory nebo jakýkoli jiný druh obsahu), který zveřejňujete na vašich webových stránkách SimpleSite a že jste odpovědní za zajištění toho, že váš obsah žádným způsobem neporušuje místní nebo mezinárodní autorská práva. Společnost SimpleSite nesleduje nebo nekontroluje obsah a žádným způsobem neručí za kvalitu nebo povahu obsahu, který jste zveřejnili. Společnost SimpleSite neodpovídá za žádný obsah, který jste zveřejnili na svých webových stránkách SimpleSite, a nemůže být činěna odpovědnou ve vztahu k jakýmkoli nárokům z vaší strany či proti vaší straně ani ve vztahu k nárokům vlastníků obsahu ze třetích stran či k nárokům proti nim.

Pokud váš obsah neporušuje tyto Podmínky a pravidla, můžete zveřejňovat odkazy na vaše webové stránky SimpleSite, kdykoli budete chtít, a na vašich webových stránkách SimpleSite neplatí žádná omezení pro zveřejňování. Není však dovoleno, abyste na vašich webových stránkách SimpleSite zobrazovali fotografie zveřejněné na webových stránkách třetích stran.

Společnost SimpleSite neručí vám ani třetím stranám za ztrátu nebo zneužití obsahu nebo za přímou či nepřímou finanční ztrátu, k nimž může dojít mimo jiné v případě odstávky nebo v souvislosti se zneužitím jakéhokoli obsahu jakékoli povahy.

Společnost SimpleSite neručí za zneužití vašeho hesla, k němuž dojde v důsledku vaší nedbalosti nebo v důsledku hackerského útoku na toto heslo či na SimpleSite.

Společnost SimpleSite si vyhrazuje právo udělit policii nebo soudům přístup k obsahu, který jste zveřejnili na vašich webových stránkách SimpleSite. V případě, že má společnost SimpleSite za to, že webové stránky SimpleSite obsahují nezákonný obsah (např. dětskou pornografii atd.) nebo napomáhají účasti na nezákonné činnosti či v ní figurují, vyhrazuje si společnost právo bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit vaše webové stránky SimpleSite a informovat policii o nezákonném obsahu/činnosti a vaší totožnosti.

Společnost SimpleSite si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění zrušit nebo pozastavit přístup k našem produktu a k našim službám a/nebo zablokovat vaše webové stránky.

Společnost SimpleSite si vyhrazuje právo odstranit neaktivní webové stránky SimpleSite a veškerý zveřejněný obsah 7 dní po vypršení předplatného. To znamená, že majitel webu SimpleSite má po datu vypršení předplatného 7denní lhůtu k obnovení předplatného.

Společnost SimpleSite nemůže přímo či nepřímo ručit za jakoukoli ztrátu jakéhokoli druhu v souvislosti se zrušením a vymazáním webových stránek SimpleSite. Společnost SimpleSite nemůže ručit za jakoukoli ztrátu jakéhokoli druhu v případě, že je služba SimpleSite částečně nebo úplně nedostupná.

Na základě registrace na SimpleSite a uvedení vaší e-mailové adresy poskytujete výslovný souhlas s občasným zasíláním propagačního e-mailového obsahu od společnosti SimpleSite. Pokud si nepřejete dostávat takový propagační obsah / novinky, můžete to kdykoli společnosti SimpleSite oznámit nebo zasílání v našich e-mailech přímo odhlásit. Upozorňujeme, že určité zprávy od nás odhlásit nelze (obsah, který není propagační), například oznámení o transakcích na vašem účtu.

Pokud jste si zřídili vaši bezplatnou registraci na SimpleSite prostřednictvím třetí strany, např. v souvislosti s předplatným časopisu nebo klubovým členstvím, tyto Podmínky a pravidla týkající se vypršení a platby nemusí platit. Zkontrolujte prosím podmínky a pravidla pro zkušební registraci od třetích stran.