PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO ZAKOUPENÍ REGISTRACE NEBO SLUŽBY SimpleSite

Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky a pravidla pro zakoupení online produktů a služeb webových stránek SimpleSite před použitím webových stránek SimpleSite nebo zakoupením online produktů SimpleSite. Když používáte produkty SimpleSite a souhlasíte se zakoupením registrace služeb webových stránek, prohlašujete, že jste si přečetli, pochopili a přijali tyto podmínky a pravidla. Jestliže s těmito podmínkami a pravidly nesouhlasíte, nepoužívejte online produkty a služby webových stránek SimpleSite.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

123website SALB ApS (dále jen "SimpleSite")
Toldbodgade 31, 3. tv.
DK-1253 København K
IČO: 34212163
Tel.: +45 33 32 17 12
Fax: +45 33 32 17 14
E-mail: sluzbyzakaznikum@simplesite.cz

Popis nakupovaného produktu, cena produktu a délka registrace jsou uvedeny v době zakoupení.

PLATBA

Vaše registrace SimpleSite je nastavena na automatické obnovování za běžnou cenu registrace, aby se zajistilo, že vaše online služba webových stránek je poskytována bez přerušení a nevyprší. Znamená to, že vám bude odepsána platba 10 dnů před datem vypršení doby registrace.

Službu automatického obnovení můžete zrušit, kdykoliv jste přihlášeni na SimpleSite. Nejzazší datum, kdy můžete zrušit automatické obnovení a vyhnout se dalším platbám, je 10 dní před datem vypršení předplatného vašich webových stránek.

Název domény pro webové stránky SimpleSite si mohou zakoupit pouze držitelé platné registrace SimpleSite. Když si zakoupíte název domény, bude aktivována služba automatického obnovování SimpleSite.

Někdy nemusí být pro SimpleSite možné registraci automaticky obnovit. Pokud nebudeme moci vaši registraci obnovit automaticky, budeme vás o tom informovat e-mailem 10 dnů před vypršením registrace. Pak budete požádáni, abyste se přihlásili na SimpleSite a provedli platbu na další registrační období.

Můžete zkontrolovat své dřívější platby a vytisknout faktury, když jste přihlášeni na SimpleSite.

PRODUKTY, SLUŽBY A PŘÍSTUP

Jako zákazníkovi SimpleSite je vám udělen přístup na platformu SimpleSite, když SimpleSite zaregistruje vaši platbu. Když je provedena platba pomocí platebních online systémů, např. kreditní kartou, budete mít okamžitý přístup, jakmile byla vaše platba ověřena. Zpracování jiných typů plateb může trvat několik dnů předtím, než je přístup udělen.

Držitelé registrace SimpleSite mají právo registraci zrušit do 14 dnů od zakoupení. Jestliže v průběhu těchto 14 dnů používáte službu nebo produkt, ztrácíte právo na zrušení ve lhůtě 14 dnů.

Nárok na kompenzaci nemůže překročit původní cenu registrace. Upozorňujeme, že zakoupený online produkt je určen pouze pro použití ze strany zákazníka a nesmí být sdílen, zapůjčen pomocí sdílení hesla, převeden, znovu prodán nebo jakýmkoli jiným způsobem opakovaně distribuován.

SimpleSite si vyhrazuje právo pozastavit a/nebo ukončit jakékoli zakoupené online produkty, jestliže SimpleSite zjistí, že třetí strany používají propagační nabídky z cílem dosažení nepovoleného zisku nebo provize.

Odstávka znamená období nedostupnosti nebo omezené dostupnosti online služby SimpleSite. SimpleSite nezaručuje dostupnost služby a nemůže být odpovědná za jakoukoli odstávku nebo obtíže při přistoupení ke službě, což se může čas od času stát v důsledku aktualizací nebo údržby. Dále SimpleSite neodpovídá za jakoukoli odstávku způsobenou poskytovateli třetích stran, poskytovateli internetu atd. nebo za odstávku způsobenou vyšší mocí.

SimpleSite si vyhrazuje právo tyto Podmínky a pravidla změnit. SimpleSite si vyhrazuje právo změnit ceny registrace na základě oznámení nejméně patnáct (15) dnů předem. Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste z důvodu zabezpečení nebo z jiných důvodů změnili vaše přihlašovací údaje .

Stížnosti

Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím našeho zákaznického servisu, zašlete nám prosím znovu svou stížnost zahrnující také odpověď zákaznického servisu a uveďte důvod, proč s jejich rozhodnutím nesouhlasíte.

Stížnost zašlete na complaint@SimpleSite.cz.

Abychom Vám co nejlépe mohli pomoct, žádáme Vás, abyste svou stížnost zaslali ze stejné e-mailové adresy, ze které jste kontaktovali zákaznický servis.

Vezměte prosím na vědomí, že naše reklamační oddělení přijme pouze případy, které již byly zodpovězeny naším zákaznickým servisem. Veškeré další dotazy budou předány zákaznickému servisu na sluzbyzakaznikum@SimpleSite.cz.

Pokud jste občanem EU a máte pocit, že naše služby nesplnily vaše očekávání, můžete si rovněž stěžovat na webových stránkách úřadu pro elektronické online řešení sporů v mezinárodním prostředí - EU's Online Dispute Resolution - http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PODMÍNKY A PRAVIDLA pro používání produktu SimpleSite

Tímto souhlasíte, že budete službu používat pouze v souladu s touto dohodou, a zejména s tím, že v souvislosti s vytvořením vašich webových stránek SimpleSite poskytnete přesné a úplné informace.

UPOZORNĚNÍ: Váš produkt SimpleSite je poskytován za absolutní podmínky, že nebude používán ke zveřejňování nebo na podporu urážlivého obsahu jakéhokoli druhu. To zahrnuje nevyžádané zasílání obchodních e-mailů, hromadné zasílání e-mailů, hanlivý text, šíření internetových virů, červů, trojských koní a další destruktivní činnost, pornografii, obsah pro dospělé, nebezpečné pronásledování nebo urážky. Při používání této služby nebudete porušovat žádné zákony. Veškerý obsah, který SimpleSite považuje za urážlivý, bude ihned a bez upozornění vymazán bez ohledu na stav registrace vašeho produktu nebo služby SimpleSite. nebude vracet jakoukoli platbu za webové stránky SimpleSite, které byly ukončeny kvůli porušení výše uvedených podmínek.

Souhlasíte, že nebudete používat váš produkt SimpleSite pro vyžadování hesel a dalších osobních informací od třetích stran za žádným nezákonným nebo podvodným účelem. Souhlasíte, že se nebudete nepravdivě vydávat za jakoukoli jinou osobu nebo subjekt nebo že nebudete zavádějícím způsobem vykládat váš vztah k jakékoli osobě nebo subjektu. Souhlasíte, že nebudete předkládat nebo zasílat "spam".

Souhlasíte, že jste výhradně odpovědní za veškerý obsah (data, text, software, hudbu, zvuky, obrázky, fotografie, grafiku, video, zprávy, soubory nebo další druh obsahu), který zveřejňujete na vašich webových stránkách SimpleSite a že jste odpovědní za zajištění toho, že váš obsah žádným způsobem neporušuje místní nebo mezinárodní autorská práva. SimpleSite nesleduje nebo nekontroluje obsah a žádným způsobem neručí za kvalitu nebo povahu obsahu, který jste zveřejnili. SimpleSite neodpovídá za žádný obsah, který jste zveřejnili na vašich webových stránkách SimpleSite, a nemůže ručit za jakýkoli nárok vlastníků obsahu z vaší strany nebo třetích stran.

Pokud váš obsah neporušuje podmínky a pravidla, můžete zveřejňovat odkazy na vaše webové stránky SimpleSite, kdykoli budete chtít, a na vašich webových stránkách SimpleSite nejsou žádná omezení pro zveřejňování. Není dovoleno, abyste na vašich webových stránkách SimpleSite zobrazovali fotografie zveřejněné na webových stránkách třetích stran.

SimpleSite nemůže ručit vám, ani třetím stranám za ztrátu nebo zneužití obsahu nebo za přímou či nepřímou finanční ztrátu v souvislosti se zneužitím jakéhokoli obsahu jakékoli povahy.

SimpleSite nemůže ručit za zneužití vašeho hesla způsobené nedbalostí nebo samotným heslem nebo v důsledku hackerství na SimpleSite.

SimpleSite si vyhrazuje právo udělit policii nebo soudům přístup k obsahu, který jste zveřejnili na vašich webových stránkách SimpleSite. V případě, že SimpleSite věří, že webové stránky SimpleSite obsahují nezákonný obsah (např. dětskou pornografii atd.) nebo napomáhají účasti na nezákonné činnosti, SimpleSite si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění pozastavit nebo ukončit vaše webové stránky SimpleSite a informovat policii o nezákonném obsahu/činnosti a vaší totožnosti.

SimpleSite si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit nebo pozastavit přístup na naše služby a/nebo zablokovat vaše webové stránky.

SimpleSite si vyhrazuje právo vymazat a deaktivovat SimpleSite a veškerý zveřejněný obsah 3 měsíce po vypršení registrace. To znamená, že vlastník webových stránek SimpleSite má lhůtu 3 měsíce po vypršení registrace, aby si registraci obnovil.

SimpleSite nemůže přímo či nepřímo ručit za jakoukoli ztrátu jakéhokoli druhu v souvislosti s ukončením a vymazáním webových stránek SimpleSite. SimpleSite nemůže ručit za jakoukoli ztrátu jakéhokoli druhu v případě, že je služba SimpleSite částečně nebo úplně nedostupná.

Domény podléhají samostatným a dalším podmínkám a pravidlům stanoveným příslušným síťovým informačním centrem (NIC) nebo registrátorem. Pokud porušíte tyto samostatné podmínky a pravidla, můžete přijít o vlastnictví a používání jakékoli domény, kterou jste si zakoupili, a SimpleSite nemůže za tuto ztrátu ručit. Tyto samostatné podmínky a pravidla mohou zahrnovat ustanovení týkající se podmínek, za kterých můžete převádět a spravovat vaši doménu, i požadavky na poskytnutí zcela správných a platných kontaktních informací.

Na základě registrace na SimpleSite a uvedení vaší e-mailové adresy poskytujete výslovný souhlas s občasným zasíláním propagačního e-mailového obsahu od SimpleSite. Pokud si nepřejete dostávat takový propagační obsah / novinky, můžete to kdykoli SimpleSite oznámit nebo zasílání přímo odhlásit v našich e-mailech. Upozorňujeme, že zasílání určitých typů e-mailů nemůžete odhlásit, včetně například potvrzení o registraci, e-maily v případě ztraceného hesla atd.

Pokud jste si zřídili vaši bezplatnou registraci SimpleSite prostřednictvím třetí strany, např. v souvislosti s předplatným časopisu nebo členství v klubu, nemusí platiti tyto podmínky a pravidla týkající se vypršení a platby. Zkontrolujte prosím podmínky a pravidla pro bezplatnou registraci od třetí strany.

Tento web používá cookies

Tyto webové stránky používají cookies, aby si pamatovaly vaše nastavení, a pro statistické účely, aby bylo možné zjistit, kolik lidí navštívilo náš web.

Domény

Domény podléhají samostatným a dodatkovým podmínkám a ujednáním specifikovaným příslušným síťovým informačním centrem (NCI) nebo registrátorem. Pokud porušíte tyto samostatné podmínky a ujednání, pak můžete přijít o vlastnictví a používání jakékoliv domény, kterou jste koupili, a SimpleSite nemůže nést zodpovědnost za tuto ztrátu. Tyto samostatné podmínky a ujednání mohou obsahovat ustanovení, podle kterých můžete převést a spravovat svou doménu, a také požadavek, abyste poskytli přísně správné a platné kontaktní informace. Přečtěte si více

Regulace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

Klauzule ICANN

Zásady ICANN pro obnovení vypršených registrací (ERRP)

Pokud vaše doména vypršela, pak bude v Automaticky obnovené poskytnuté lhůtě (po dobu 0–45 dní), po které následuje 30-denní Poskytnutá lhůta pro uplatnění. Po konci Poskytnuté lhůty pro uplatnění nebudete svůj název domény moct obnovit. Název vaší domény se uvolní k registraci třetích stran.
Lhůta pro uplatnění je navržena tak, aby vlastníci domény měli poslední příležitost k udržení svého názvu domény dříve, než se stane dostupným veřejnosti. Nicméně, cena udržení domény je během období uplatnění 100 $ USD. Přečtěte si více

Informace o vlastníkovi

Tento web je provozován společností:
123website SALB ApS
Toldbodgade 31, 3.tv.
DK-1253 Copenhagen K
Telefon: +45 3332 1712
Email: sluzbyzakaznikum@simplesite.cz

Cookies

Tyto webové stránky používají cookies v souladu s výše zmíněným využitím. Cookie je krátký textový soubor, který je uložen ve vašem prohlížeči, aby při vaší opětovné návštěvě rozpoznal váš počítač. V našich cookies se neukládají žádné osobní informace a není možné, aby tyto cookies obsahovaly viry.

Jak dlouho se cookies uchovávají

Cookies se samy smažou po několika měsících (přesná čísla se různí), ale obnovují se při každé návštěvě.

Jak smazat cookies

Regulovat a/nebo mazat cookies můžete dle libosti – pro více informací navštivte AllAboutCookies.org. Můžete smazat všechny soubory cookies, které jsou již ve vašem počítači. Většina prohlížečů umožňuje ve svém nastavení zabraňovat jejich ukládání.

Tento web používá cookies z Google Analytics (statistiky)

Tyto webové stránky používají cookies z Google Analytics za účelem měření návštěvnosti našich stránek.

Odstoupit od používání cookies z Google Analytics můžete zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout