Tyto zásady (společně s našimi Podmínkami použití, našimi Zásadami použití souborů cookie a jakýmikoliv dalšími dokumenty v nich zmíněnými) stanovují základ, na kterém budeme zpracovávat jakékoliv osobní údaje, které od vás sbíráme nebo je nám poskytujete.

Tyto zásady platí pro webové stránky společnosti SimpleSite v různých trzích, které jsou provozovány společností 123website SALB ApS nebo jakoukoliv dceřinou společností téhož (tudíž souhrnně nazýváno jako „SimpleSite“ nebo „my“). Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytujeme, abychom vás informovali o našich postupech ohledně sbírání, používání a ochrany osobních informací o návštěvnících a vlastnících našich webových stránek. Osobní informace jsou informace, které jsou osobně identifikovatelné, jako např. vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa atd. Používáním našich webových stránek a aplikací souhlasíte s podmínkami popsanými v tomto dokumentu.

Informace o nás:

Společnost 123website SALB ApS je registrována v Dánsku a má registrační číslo 34212163. Adresa naší registrační kanceláře a hlavní místo obchodní činnosti je Slåenbakken 17, DK-3460 Birkerød, Dánsko.

1. Jaké údaje sbíráme?

Společnost SimpleSite může sbírat a zpracovávat následující údaje, když navštívíte naše stránky:

* Informace, které poskytnete, když vyplníte formuláře na našich webových stránkách. Toto zahrnuje informace poskytnuté v době registrace k používání našich stránek, přeplacení naší služby, zveřejnění materiálů nebo požádání o další služby, zveřejnění komentářů, registraci k novinkovým zpravodajům a propagačním akcím nebo používání kontaktních formulářů.

* Záznam jakékoliv korespondence s vámi.

* Podrobnosti o vašich návštěvách včetně údajů o návštěvnosti, údajů o poloze, webových protokolů a dalších komunikačních údajů, ať jsou vyžadovány pro naše vlastní fakturování nebo jinak, a zdroje, ke kterým přistupujete.

* Informace, zda jste někdy otevřeli a klikli na určitý obsah v e-mailech, které jsme vám poslali.

* Informace o vašem počítači, včetně, pokud jsou dostupné, vaší adresy IP, operačního systému, typu prohlížeče a ID zařízení, pro správu systému a vykazování souhrnných informací naším inzerentům, a informace získané z našich souborů cookie. Další informace o tomto naleznete v těchto Zásadách použití souborů cookie. Tyto informace nám nezbytně neumožňují vás osobně identifikovat.

* Soubory cookie a podobné technologie. Když používáte naše webové stránky nebo mobilní aplikace, pak sbíráme informace pomocí souborů cookie a podobných technologií. Další informace naleznete v našich Zásadách použití souborů cookie na našich webových stránkách.

Společnost SimpleSite nevyžaduje, abyste pro návštěvu webových stránek SimpleSite zadali jakékoliv osobní informace.

Když se zaregistrujete na SimpleSite , pak požadujeme:

* Vaši e-mailovou adresu a účel vašich nových webových stránek.

* Text, obrázky a videa pro vaše webové stránky.

* Sociální sítě. Pokud se rozhodnete přihlásit pomocí Přihlášení přes Facebook pak společnosti SimpleSite povolujete používat a ukládat informace související s profilem umožňující nám na našich webových stránkách nebo aplikacích používat jakékoliv funkce sociální sítě. Poskytovatel sociální sítě nám může posílat informace související s jeho zásadami, které mohou zahrnovat vaše jméno, profilový obrázek, pohlaví, seznam přátel a jakékoliv další informace, které jste se rozhodli učinit dostupnými. Mohou být sdíleny také další informace ohledně doporučení vyměněných mezi vámi a vašimi přáteli. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vaši přátelé na sítích Facebook používají SimpleSite, pak mohli o vás sdílet informace prostřednictvím Přihlášení přes Facebook. Chcete-li tomuto sdílení zabránit, můžete to provést úpravou nastavení soukromí na sítích Facebook nebo příslušných nastavení/předvoleb pro ostatní poskytovatele sociálních sítí.

* Zakoupené předplatné. Pokud se rozhodnete provést upgrade na zaplacené předplatné, pak vyžadujme, abyste uvedli své jméno, ulici adresy a platební informace.

* Registrace domény. Pokud se rozhodnete zaregistrovat doménu, pak budeme sbírat informace, jak je vyžadováno podle pravidel řídících registrovanou doménu. Povinné informace vždy zahrnují telefonní číslo a také registrační číslo společnosti, datum narození nebo jiné informace v závislosti na typu registrované domény

* Online obchod. Pokud vytvoříte Online obchod, pak vás požádáme o vaše jméno, adresu, telefon a registrační číslo společnosti. Kromě toho budete vyzváni k uvedení ceny, ceny za dopravu, obrázků a informací o produktech, které přidáváte do svého Online obchodu a také informace související s DPH. Pokud si zvolíte, že svým zákazníkům umožníte platit prostřednictvím systému PayPal, pak vás požádáme, abyste identifikovali svůj účet PayPal a povolili společnosti SimpleSite spravovat transakce PayPal vaším jménem.

* Návštěva a používání Online obchodu: Pokud provedete nákup na webovém obchodu zákazníka společnosti SimpleSite , pak vás požádáme o vaše jméno a adresu. Pokud za zboží zaplatíte prostřednictvím systému PayPal, pak budeme dále sbírat informace k ověření stavu platby a jejímu dokončení. Informace budou sdíleny se zákazníkem společnosti SimpleSite , který spravuje dotyčný Online obchod.

* Je výslovně uvedeno, zda jsou požadovaná data povinná.

2. Jak sbíráme údaje?

Existují dvě hlavní metody, které používáme:

Sbíráme informace prostřednictvím vašeho používání Služeb. Jiný slovy, pokud navštívíte nebo použijete naše Služby, včetně procházení Webových stránek nebo jakýchkoliv Uživatelských webových stránek, registrace Zákaznického účtu a nahrání informací a obsahu, pak jsme si toho vědomi a můžeme shromažďovat, sbírat a zaznamenávat takové používání, relace a související informace, a to buď nezávisle nebo s pomocí služeb třetích stran, jak podrobně popsáno v níže uvedené Sekci 5, včetně prostřednictvím používání souborů cookie a dalších technologií sledování, jak je podrobně popsáno v níže uvedené Sekci 5.

Sbíráme informace, které nám poskytujete dobrovolně. Například, sbíráme Osobní informace, které nám poskytujete, když se registrujete k našim Službám; když se registrujete k našim Službám prostřednictvím služeb třetích stran, jako např. Facebook nebo Google; když uzavřete nákupy a/nebo registrujete názvy domén; když odešlete nebo nahrajete takové Osobní informace během používání kterékoliv z našich Služeb; a/nebo když nás kontaktujete přímo

3. Proč sbíráme údaje?

 • Abychom poskytovali a provozovali naše Služby pro Zákazníky, Návštěvníky a Partnery
 • Abychom poskytovali webové stránky Návštěvníkům jménem našich Zákazníků
 • Abychom poskytovali pomoc Zákazníkům
 • Pro přímé marketingové účely
 • Abychom udržovali a vylepšovali zabezpečení a detekovali a zabraňovali zneužívání a podvodům
 • Abychom dodržovali zákony a nařízení
 • Abychom vylepšovali a rozvíjeli naše Služby, založené na sdílených nebo individuálních volbách, chování a zpětné vazbě Návštěvníků a Zákazníků

4. Umístění

Osobní údaje, které nám poskytujete, se ukládají na našich zabezpečených serverech a službách. Naše servery se aktuálně nachází v Evropském hospodářském prostoru (EHS). Údaje, které od vás sbíráme, mohou být přenášeny a ukládány v cíli mimo EHS. Přenos může být k ostatním členům skupiny společností SimpleSite , k zaměstnancům nebo kontraktorům nebo třetím stranám, jak je stanoveno v těchto zásadách. Obzvlášť obsah webových stránek je přenášen k jakékoliv osobě nebo subjektu, který ho vyžaduje, jako součást normálního a zamýšleného provozu služby bez jakýchkoliv omezení nebo ohledu na jejich umístění. Odesláním svých osobních údajů souhlasíte s tímto přenosem, ukládáním nebo zpracováním. Provedeme všechny kroky přiměřeně nezbytné k zajištění, aby se s vašimi údaji zacházelo zabezpečeně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Můžeme mít podle zákona povinnost udržovat vaše údaje v konkrétním umístění závislém na umístění, ze kterého přistupujete ke službám společnosti SimpleSite . Bez ohledu na umístění, ve kterém se ukládají vaše údaje, provedeme příslušná opatření pro ochranu zabezpečení vašich osobních údajů.

Tyto země mohou mít rozdílná a/nebo méně přísná pravidla ochrany soukromí/údajů, než jsou ve vaší vlastní zemi. Následkem toho mohou vaše osobní informace podléhat požadavkům na přístup od vlád, soudů nebo prosazení práva v těchto zemích podle zákonů v těchto zemích.

5. Třetí strany

Společnost SimpleSite spolupracuje s několika službami třetích stran, aby poskytovala a vylepšovala naši vlastní službu. Tyto zahrnují platební a fakturační služby, registrátory domén, doručování e-mailů, webové analýzy, hostingové služby, sítě pro doručování obsahu, marketingové a výkonnostní datové služby, služby detekování a prevence podvodů, spamu a zneužívání, služby bezpečnosti elektronických údajů a výpočtů, služby zaznamenávající relace a také právní, finanční a auditní poradce.

Tyto služby třetích stran přistupují k nebo získávají souhrnné údaje o osobních údajích návštěvníků, uživatelích a uživatelích uživatelů. Údaje mohou zahrnovat část nebo všechny osobní údaje v závislosti na tom, k jaké konkrétní funkci slouží dotyčná třetí strana, a třetí strany mohou údaje používat pouze k účelům, ke kterému mají smlouvu.

Vaše osobní informace můžeme odhalit kterémukoliv členu naší skupiny, což zahrnuje naše dceřiné společnosti, náš hlavní holding a jeho dceřiné společnosti, k jakýmkoliv účelům zmíněným výše. Toto zahrnuje také subjekty, které můžeme získat jakou součást akvizice v budoucím datu.

Vaše osobní informace můžeme sdílet také jako odpověď na předvolání, soudní příkazy nebo právní procesy, nebo k ustanovení nebo uplatnění našich zákonných práv nebo ochraně pro zákonným požadavkům, pokud máme dobrou víru, že zákon vyžaduje, abychom to učinili s nebo bez oznámení vám.

Seznam integrací:

Name Purpose Provider Privacy Policy
Google Analytics Analyzing site's traffic Google Google's Privacy Policy
Google Tag Manager Analytics and advertising Google Google's Privacy Policy
Google Maps Site feature, map sharing Google Terms Maps Google
YouTube Site feature, video streaming Google Google's Privacy Policy
Vimeo Site feature, video streaming Vimeo, Inc. Vimeo Privacy Policy
Google Fonts Site design Google Google's Privacy Policy
Google reCaptcha Customer support tool Senvee, Inc. Enchant Privacy Policy
Atlassian JIRA Development project management Atlassian Atlassian Privacy Policy
GitHub Source code control system GitHub, Inc. Github Privacy Policy
Elastic Cloud Events management and monitoring Elasticsearch Elastic Privacy Policy
SendGrid Email delivery SendGrid Sendgrid Privacy
PostMark Email delivery Wildbit, LLC Wildbit Privacy Policy
SmartFocus Customer analytics Smart Focus Smartfocus Privacy and Cookies Policy
Agillic Marketing automation Agillic A/S Agillic Privacy Policy
Amazon Web Services Hosting, managing, monitoring and storing data Amazon Web Services, Inc. Amazon Privacy Policy
CloudFront Speeding up web content Amazon Web Services, Inc. Amazon Privacy Policy
Microsoft Office 365 MS Office tools Microsoft Microsoft Privacy Policy
Zencoder/Brightcove Video conversion Brightcove Inc. Brightcove Privacy Policy
Scanii Anti-malware, anti-phishing Uva Software, LLC Scanii Privacy Policy
Adyen Payment platform Adyen Adyen Privacy Policy
Dibs Payment platform DIBS Payment Services AB Dibspayment General Terms
Docdata Payment provider Docdata Docdata Payments Terms and Conditions
PayPal Payment platform PayPal Paypal Privacy Policy
Facebook Attribution Marketing performance Facebook Facebook Privacy Policy
Facebook login Login integration Facebook Facebook Privacy Policy
Propeller Ads Marketing performance Propeller Ads Propellerads Privacy Policy
Zendesk Support Handling Zendesk, Inc. Zendesk Privacy Policy
Enchant Support Handling Senvee, Inc. Enchant Privacy Policy
One.com Web and webshop hosting, billing, domain management, support One.com Group AB One.com Privacy Policy

Nařízení ICANN ohledně registrace domén:

Registrátoři akreditovaní ICANN

Vzdělávací materiály pro registrované subjekty

Výhody a odpovědnosti registrovaných subjektů

Zásady, Registrační smlouvy a Podmínky pro všechny typy domén naleznete na www.ascio.com/policies

6. Bezpečnostní opatření

Společnost SimpleSite implementovala bezpečnostní opatření za účelem zajištění, aby se údaje zpracovávaly způsobem, který zajišťuje příslušné zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany vůči neautorizovanému nebo nezákonnému zpracování a vůči neúmyslným ztrátám, zničením nebo škodám. Společnost SimpleSite používá standardní oborová opatření pro zabezpečení důvěrnosti osobně identifikovatelných informací, včetně šifrování, bran firewall a SSL (Secure Sockets Layer).

Údaje o platbách a podrobnosti o metodě platby podléhají obzvlášť přísným bezpečnostním opatřením a zachází s nimi schválení poskytovatelé služeb, kteří splňují standardy PCI (Payment Card Industry) a mají příslušné nastavení zabezpečení.

Čas od času zkontrolujeme naše bezpečnostní postupy a zhodnotíme příslušné nové technologie a metody. Dále pravidelně sledujeme naše systémy ohledně možných zranitelností a útoků a pravidelně zkoumáme nové způsoby a Služby třetích stran pro další rozšíření zabezpečení našich Služeb a ochranu soukromí našich Návštěvníků a Zákazníků.

Pokud se společnost SimpleSite setká s únikem údajů a budou v něm zahrnuty vaše informace, pak vás budeme kontaktovat, pokud existuje riziko, že došlo k zneužití vašich údajů a pokud k tomu máme zákonnou povinnost. V některých případech bude společnost SimpleSite také zákonně povinna kontaktovat úřady (pro ochranu údajů), pokud dojde k úniku osobních informací.

7. Návštěvníci webových stránek Zákazníků

Společnost SimpleSite může sbírat, skladovat a zpracovávat určité Neosobní a Osobní informace Návštěvníků–Zákazníka („Informace Návštěvníků–Zákazníka“) jménem Zákazníků a podle jejich pokynů. Například, každý z našich Zákazníků může importovat, sbírat a zpracovávat kontakty prostřednictvím svých webových stránek Zákazníka a přijímat objednávky prostřednictvím Online obchodu. Takové kontakty se poté ukládají jménem Zákazníka u společnosti SimpleSite.

Pro takové účely musí být společnost SimpleSite považována za „Zpracovatele údajů“, a ne za „Kontrolera“ (jak jsou oba výrazy s velkým počátečním písmenem definovány v Evropské směrnici na ochranu údajů) takových Informací Návštěvníků–Zákazníka. Zákazníci ovládající a provozující takové Webové stránky musí být považováni za „Kontrolery“ takových Informací Návštěvníků–Zákazníka a jsou odpovědní za dodržování všech zákonů a směrnic, které mohou platit pro sbírání a nařízení takových Informací Návštěvníků–Zákazníka, včetně všech zákonů na ochranu soukromí a údajů všech příslušných jurisdikcí.

Jste odpovědní za zabezpečení, integritu a autorizované používání Osobních Informací Návštěvníků-Zákazníka a za získání jakýchkoliv souhlasů a oprávnění požadovaných pro sbírání a používání takových informací.

Společnost SimpleSite nemůže poskytovat Zákazníkům nebo Návštěvníkům-Zákazníka právní rady, ale doporučujeme, aby všichni Zákazníci na svých webových stránkách Zákazníka zveřejnili a udržovali srozumitelné a úplné zásady ochrany osobních údajů a aby si všichni Návštěvníci-Zákazníků pečlivě přečetli tyto zásady a ujistili se, že s nimi souhlasí.

Další informace, o tom, jak společnost SimpleSite může zacházet s Informacemi Návštěvníků–Zákazníka (které mohou být relevantní pro specifické oznámení, které poskytujete, a/nebo souhlas, který získáte od svých Návštěvníků–Zákazníků) naleznete v Sekcích 4, 6 a 9.

Pokud jste návštěvníkem nebo zákazníkem kteréhokoliv z našich Zákazníků, pak si prosím přečtěte následující: Společnost SimpleSite nemá žádný přímý vztah s individuálními Návštěvníky-Zákazníka, jejichž Osobní informace zpracovává. Pokud jste návštěvníkem, Zákazníkem nebo zákazníkem kteréhokoli z našich Zákazníků a chtěli byste učinit požadavky nebo dotazy ohledně Osobních informací, pak prosím kontaktujte přímo takového Zákazníka (takové Zákazníky). Například, pokud si přejete přistoupit, upravit nebo odstranit nepřesné informace zpracovávané společností SimpleSite jménem jejích Zákazníků, pak prosím svůj dotaz směřujte na příslušného Zákazníka (který je „Kontrolerem“ takových údajů). Pokud obdržíme požadavek na odstranění jakýchkoliv Osobních informací Návštěvníků-Zákazníka, pak na takový požadavek odpovíme do třiceti (30) dní.

8. Marketingové e-maily

Pokud jste zaregistrováni k našim marketingovým e-mailům, pak ukládáme:

 • Vaše uživatelské ID, čas registrace a adresa IP. Toto je z bezpečnostních důvodů a abychom mohli potvrdit, že adresa IP a webové stránky patří vám.
 • Vaše e-mailová adresa.
 • Vaše uživatelské jméno: Abyste se mohli snadněji přihlásit k našim webovým stránkám z e-mailů, které vám posíláme.
 • Vaše volba typu webových stránek, např. Firemní nebo Osobní: Abychom vám mohli posílat příslušnou inspiraci.
 • Jak používáte službu novinkového zpravodaje, tj. pokud otevřete, kliknete nebo se odhlásíte z odběru. Toto je kvůli tomu, abychom vám poskytovali příslušné informace a porozuměli úrovni vašeho zájmu. Pokud jste např. neotevřeli žádné marketingové e-maily od nás v období jednoho roku, pak vám přestaneme posílat marketingové e-maily.

S vašimi osobními informacemi zacházíme vždy s nejvyšší péčí. Neprodáváme je třetím stranám. Kdykoliv se můžete samozřejmě rozhodnout zrušit odběr pomocí odkazu pro zrušení odběru, který naleznete ve všech našich e-mailech.

Můžete nás požádat, abychom odstranili vaše informace. Můžeme to udělat, pokud nemáme zákonnou povinnost je uchovávat, např. pokud jste zaplatili za předplatné webových stránek.

9. Uživatelská práva

Požadavek na informace:

Rádi vám sdělíme informaci, jaké osobní informace jsme o vás uložili. Tyto informace jsou zdarma, musí být zpracovány do jednoho měsíce a obvykle se k vám přenesenou e-mailem (na požádání také poštou). Poskytněte nám prosím podrobnosti ohledně osobních údajů nebo typu, který vás zajímá (pokud je to možné), abyste obdrželi příslušné a podrobné informace. Požadujeme doklad totožnosti, abychom zajistili, že osoba požadující výše zmíněné informace, je osobou, za kterou se vydává. Toto může být ve formě okopírovaného průkazu totožnosti. Na takových kopiích prosím začerněte nebo začerněte sériové čísla a čísla cestovního pasu. Tyto kopie musí být použity pouze za účely identifikace a zpracování vaší žádosti.

Oprava, odstranění nebo blokování:

V souladu s Článkem 26 Dánského zákona ohledně zpracování osobních údajů máte právo požádat, aby byla opraveny, odstraněny nebo zablokovány jakékoliv vaše osobní údaje. Jakékoliv takové požadavky nám můžete odeslat písemně, tj. poštou nebo pomocí následující e-mailové adresy: complaints@SimpleSite.com

10. Kontaktování nás

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, pak nás můžete kontaktovat pomocí níže uvedených informací.

123website SALB ApS

Slåenbakken 17,

DK-3460 Birkerød

Dánsko

CVR: 34212163

E-mail: sluzbyzakaznikum@simplesite.cz